Monday, 28 January 2013

my profil

Blog made pera ini adalah sebuah blog sederhana yang saya buat dengan penuh kekurangan, semoga isi blog ini mampu membantu para pengunjung yang datang.
Blog ini akan banyak membahas materi yang menyangkut tata boga, software,  tugas serta tips dan trik. berikut saya berikan identitas saya yang lengkap, kalau masih ada yang kurang tolong dikomentari yha!

IDENTITAS
Nama lengkap : I Made Pera Aditya
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat & tgl lahir : Tabanan, 14 Januari 1995
Alamat : Dusun Manik Gunung, Desa Selanbawak, Tabanan, Bali
No. Telp : 085 739 233 774
Agama : Hindu
Status perkawinan : Belum menikah
Tinggi badan : 167 cm
Warna kulit : Sawo matang
Kewarganegaraan : Indonesia
Suku : Bali

KELUARGA
Nama Ayah : I Wayan Sudiarta
Nama Ibu : Ni Made Kerti 
Pekerjaan Ayah : Buruh, Petani
Pekerjaan Ibu : Buruh, Petani
No. Telp : 0852 372 505 94

PENDIDIKAN
Taman Kanak-kanak : TK Sanggar Bina Kumara (2000-2001)
Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Selanbawak (2001-2007)
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Marga (2007-2010)
Sekolah Menengah Kejuruan : SMK Negeri 2 Tabanan (2010-2013)


No comments:

Post a Comment