Wednesday, 30 January 2013

contoh pidato berbahasa bali 2


Wanti Warsa Saka Truna Truni

          Kaping ajeng, majeng ring Murdani Jagat utawi sane dahat wangiang titiang, kaping kalih, majeng ring para Prajuru sane sampun rauh ring banjar iriki sane baktinin titiang, taler para yowana lanang istri miwah Saka Truna-Truni sane tresna sihin tiang. Sadereng titiang matur atur pinih riin ngiring iraga sareng sami nyakupang lima tur nunas ica ring Sang Hyang Widhi Wasa malarapan antuk Panganjali umat.
“om swastyastu”.
         Pinih ajeng ngiring iraga sareng sami nyinahang rasa angayu bagia ring ida hyang parama kawi, duaning sakaning pasuwecan ida, titiang rumasa ring manahe puniki gargita pisan duaning ring galahe puniki titiang purun nglanturang amatra pidarta ngangge bahasa bali. Gumantine pacang matetujon ngelestariang basa baline puniki mangda asri ring jagate puniki. Pemekas ring sajeroning pacang ngawerdiang basa bali lan sastra baline.
          Para atiti sane wangiang titiang, sadereng titiang ngelanturang indik Saka Truna Truni sane ngelaksanayang wanti warsa kaping roras tiban, dumogi acara sane kelaksanayang mangda ngemargiang sane becik, ten ngemangguhan punapa punapi ring acara puniki, kenten pinunas titiang majeng ring ida sang hyang widhi wasa, sakadi sane munggah ring tatua agama hindu sane kalanturang “ Rwabhineda  miwah Tatwam Asi”, mangda sida iraga Bakti majeng para yowana lanang istri ring jagat puniki, ring acara wanti warsa Saka Truna Truni punika mangda iraga sareng sami patut nuenan pekarya sane becik ring masyarakat utawi membangun masyarakat sane becik, sawirah iraga sane cerik-cerik ngewarisin budaya ring desa puniki, ring dina mangkin, iraga saka truna-truni sepatutnyane nunas mangda Saka Truna Truni puniki nuenang sane becik ring masyarakat lan ngelestarian budaya sane wenting ring desa puniki, sawireh saka truna-truni puniki teladan sane patut kacingakin olih para sisia sane durung kasambat saka truna truni, lan sareng-sareng nuenan desa utawi banjar puniki sane becik miwah ajeg.
           Wenten tetujoan ring Saka Truna Truni punika nenten boya sios mangda iraga prasida ngamijilang Saka Truna Truni sane prasida mewiguna majeng ring Bangsa lan Negara. Lan prasidayang ngamijilang jadma sane madue keweruhan miwah kawigunan sekadi mangkin. Yening sampun sakadi sapunika parindikan lan laksananne prasida pacang kapangguh daging tatujon Saka Truna Truni mangda prasida ngawetuang jadma sane kaapti pamekas ring masyarakat keluarga mangda nyarengin sane kaanut ring sumber daya manusia. Inggih para atiti sinamian sane wangiang titiang, cutet daging pidarta sane kaaturan titiang punika, sane ngindikin mangda Saka Truna Truni majeng ring wanti warsa sane kaping roras tiban majalan becik lan ajeg. Tetujon iraga mangdane pinaka saka truna truni prasida bakti tur nyinggihang sakadi ketah kalanturan “Hormat”. Mangda nyidayang singgih ring murdani jagat ring masyarakat lan majeng ring Guru Wisesa inggih punika ring Guru Swadiaya utawi Ida Sang Hyang Widhi Wasa, inggih para atiti sane singgihin titiang, wantah asapunika sane prasida kalanturan titiang ring parindikan Wanti Warsa Saka Truna Truni puniki. Menawi nenten kirang lakung sane kelanturan titiang nunas gengrena sinampura majeng ring murdani jagat lan para prajuru miwah para yowana lanang istri taler Saka Truna Truni ida dane sinamian,  Sane sampun prasida mirangan pidarta titiang puniki. Dumugi Ida Sang Hyang widhi Wasa setata ngicenin iraga sareng sami kerahayuan.

     Asapunika pamuput aturang titiang. Nenten lali titiang ngaturang suksemaning manah. Saha ngaturang Paramasanti.
“Om Shanti Shanti Shanti Om"

1 comment:

  1. The most sought after online social network site Twitter helps persons to discover about recent aspects and activities or social reactions of their favored stars. buy twitter followers cheap

    ReplyDelete